Eğitim Düzenleme Tarihi : 13 Kasım 2020 15:00 Haber Girişi : 13 Kasım 2020 00:51

Dünyanın En Eğitimli 10 Ülkesi Hangileridir?

İyi bir eğitim sistemiz bir ülkeyi her açıdan zenginleştirir. Peki dünyanın en eğitimli ülkeleri hangileridir? İşte, dünyanın en eğitimli 10 ülkesi!

En Eğitimli Ülkeler

Dünyanın en eğitimli 10 ülkesi, yurt dışı eğitimi ve kariyer planları konusunda fikir verici olabilmektedir. Ülkemizde pek çok insan yurt dışında eğitim görebilmek ya da çalışabilmek amacıyla, diğer ülkelerin eğitim düzeylerini araştırabilmektedir. Bir ülkenin eğitim seviyesi ne kadar yüksek ise, o ülkelerde kalkınmanın ve yaşam standartlarının o derece yüksek olacağı söylenebilecektir. Bu noktada yazımızda en eğitimli 10 ülkenin hangileri olduğuna değineceğiz.

1- Kanada

Kanada dünyanın en eğitimli ülkeleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Ekonomik Kalkınma ve Araştırma örgütünün yapmış olduğu geniş çaplı araştırmanın sonuçlarına göre, bu bölgenin %56’sı yüksekokul mezunudur. Kariyer yapmayı hedefleyen herkesin mutlaka deneyimlemesi gereken eğitim sistemi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Kanada dünyanın en iyi 100 ülkesi arasına 8 tane üniversitesini sokabilmeyi başarabilmiştir. Bunun yanı sıra yüksek yaşam standartları, birbirinden güzel doğal ve tarihi güzellikleri ile de tercih edilebilir bir ülke konumundadır.

 

2- Yeni Zelanda

Dünyanın en eğitimli 10 ülkesi içerisinde yer alan Yeni Zelanda, eğitime ağırlık veren bir ülke olarak bilinmektedir. Ülkede bulunan sekiz üniversitenin tamamı Dünyanın en iyi üniversiteleri içerisinde ilk yüzde üçlük dilimi oluşturmaktadır. Yenilikçi bir eğitim departmanın bulunduğu bu ülke, özellikle kariyer hedefleri yüksek olan kişilerin ilk tercihleri arasında yer almaktadır.

   

3- Birleşik Devletler

Dünyanın eğitim seviyesi yüksek ülkeleri arasında yer alan Birleşik Devletler, aynı zamanda dünyanın en çok üniversitesine sahip ülkedir. Aynı zamanda birçok üniversitesi de dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde yer almaktadır. OECD’de ilk 5’te yer alan bu ülkede yüksekokul mezunu olanların oranı ise %45’tir. Eğitim sisteminde öğretmenlerin kendi ders düzenini oluşturması beklenirken, öğrencilere ise daha fazla sorumluluk verilmektedir.

              

4- Singapur

Singapur’da verilen eğitim sistemi, dünyada her ülke tarafından kabul görebilmektedir. Yoğun ve katı bir öğrenme sisteminin bulunduğu bilinen bu bölgede, özellikle matematik ve fen ağırlıklı bir eğitim verilebilmektedir. Singapur’da okuryazarlık seviyesi %95 olarak belirlenmiş iken, lisans mezunu olan halkın ise %40 seviyelerinde olduğu bilinmektedir.

5- Japonya

Dünyanın en eğitimli 10 ülkesi arasında Japonya’da yer almaktadır. Eğitim seviyesi oldukça yüksek olan Japonya’da oldukça katı bir sistem bulunmaktadır. Bu kapsamda ülkede var olan birçok üniversite dünyanın en iyi üniversiteleri arasında bulunduğu görülmektedir. Okuryazarlığın %99 olduğu bilinen bu ülkede, lisans düzeyi mezunlar toplumun toplam %40’ını oluşturmaktadır. İşsizlik oranı oldukça düşük olduğu bilinmekte olması sebebiyle kariyer planları için seçilebilecek ideal ülkeler arasındadır.

        

6- Finlandiya

Finlandiya da eğitim sistemleri ile birçok ülke arasından sıyrılarak öne çıkmaktadır. Bu ülkede diğer ülkelere oranla farklı bir eğitim sistemi benimsediği bilinmektedir. Bu kapsamda ülkenin lisans mezunlarının en başarılı olan %10’u belirlenerek, öğretmen olarak seçilmelidir. Okuryazarlık oranının %97 olduğu bilinen Finlandiya’da lisans mezunu oranının %43 olduğu belirlenmiştir.

 

7- Norveç

Dünyanın eğitim seviyesi yüksek ülkeleri arasında yer alan Norveç, yüksek vergileri ile öne çıkmaktadır. Alınan bu vergilerin büyük bir kısmı, eğitime yatırım olarak harcanmaktadır. İlk, orta ve yüksek öğretimde öğrencilere yapılan yüksek miktarlarda harcamalar ile eğitim seviyesinin yükseltilebilmesi amaçlanmaktadır. Norveç’te %95 okuryazarlık oranı bulunurken, lisans mezunu kişi oranı ise %43’tür.

     

8- Avusturalya

Dünyanın en iyi 100 üniversitesi listesine 6 tane üniversitesini yerleştiren Avusturalya aynı zamanda dünyanın en eğitimli ülkeleri arasında yer almaktadır. Ülkenin yaklaşık %43’ü liseyi bitirdikten sonra yükseköğretim kurumlarında okuyarak lisans mezunu olabilmektedir. Eğitim sisteminde oldukça başarılı olan bu ülkede, her öğrencinin yeteneklerine uygun bölümler okuyabilmesi için oldukça titiz bir çalışma yürütülmektedir.

 

9- Güney Kore

Birçok sistemi ile diğer ülkelerden takdir toplayan Güney Kore, eğitim sisteminde de oldukça başarılıdır. Halkının yaklaşık %98’i okuryazar olan ülkede, lisans mezunu ise yaklaşık %46’larda seyretmektedir. Eğitim sisteminde öğrenci odaklı, bireysel yetenek ve yaratıcılıkların ön planda bulunduğu bilinmektedir. Eğitim bütçesine ayrılan miktarın oldukça fazla olması da, eğitime daha fazla ağırlık verilebilmesini de sağlayabilecektir.

 

10- Danimarka

Dünyanın en eğitimli 10 ülkesi arasında yer alan Danimarka, ekonomik gücü bakımından da diğer ülkelere üstünlük gösterebilecektir. Kendi zenginliğinin büyük bir kısmını eğitim alanına yatıran OECD ülkesinde, milli hasılanın yaklaşık %8’i eğitime ayrılmaktadır. Danimarka’da okur yazar oranı %99 olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra halkın %40’ının ise lisans mezunu olduğu belirlenmiştir.