Gündem Haber Girişi : 02 Ağustos 2022 10:13

ÖGESEN Genel Başkanı Özkoçak’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘Diploma Denklik Sorunları’ Mektubu

ÖGESEN Genel Başkanı Dr. Vahdet Özkoçak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Öğrenci Af Tasarısı ve Diploma Denklik Sorunları hakkında talep mektubu kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'öğrenci affı' müjdesinin ardından gözler düzenlemenin ayrıntılarına çevrildi ve teklif üniversite öğrenimi yarım kalan 4 milyondan fazla öğrenciyi etkileyecek. Tasarı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Diploma Denklik Sorunlarının özeti şeklinde bir mektup kaleme aldı.

 

Özkoçak’ın yazısı şu şekilde:

 

“Sayın Cumhurbaşkanım, Öğrenci Af Yasa Tasarısı ve Diploma Denklik Sorunları

 

Sayın Cumhurbaşkanım aşağıda maddeler halinde Diploma Denklik Sorunlarının bir özeti bulunmaktadır. 

 

Yakın zamanda TBMM gelecek olan Öğrenci Affı tasarısına Denklik Sorunu’nun çözümü ile ilgili 2547 sayılı yasanın 78. Maddesine bir ek yapılmasını talep ediyoruz. 

 

Şu an yaklaşık 64 bin Denklik mağdurunun tamamı Yurtdışındaki Tanınan Okullardan mezun olmuştur. Dünyada Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine eğitim veren okulları YÖK zaten tanımamaktadır. Bu mezun öğrenciler içinde Terör örgütlerine (FETÖ/PYD ve PKK gibi) üye veya bağlantılı, iltisaklı olan kişiler hariç olmak üzere, diğer tüm öğrencilerin bu yasal düzenlemeden faydalandırılmasını talep ediyoruz. 

 

Denklik Sorunları:

 

 1.  YÖK’ün Tanıma ayrı Denklik ayrı kavram karmaşası üzerine inşa ettiği, Yurt dışı diploma denklik yönetmeliği (Tanıyorum ama denk değil demek abesle iştigaldir.)’nin değiştirilmesini ve Lizbon sözleşmesinin lafzına ve ruhuna uygun hale getirilmesini talep ediyoruz. 

 

 1. Diploma Denklik Yönetmeliğini, Lizbon sözleşmesinin Amir hükmüne göre ve Uygulama Yönergesine göre uyumlu hale getirerek, taraf ülkelerden alınan diplomalara, Türkiye’de herhangi bir üniversiteden alınmış gibi işlem yaparak, Denkleştirme (Lisans tamamlama) eğitimlerine derhal başlanmasına karar verilmesini istiyoruz. 

 

 1. Seviye Tespit Sınavı özellikle hukuk mezunlarına kesinlikle uygulanamaz. Avukatlık Kanunu madde 3/b. göre Türkiye’nin iç hukukuna ait temel dersleri bir üniversitede başarı ile verdikten sonra, avukatlık mesleğine kabul edileceği açıkça düzenlenmiştir. Seviye Tespit Sınavı yapılacaksa bu eğitimden sonra yapılması gereken bir sınavı daha ilk başta dayatarak, diplomalarımızı değersiz bir kâğıt parçasına dönüştürüp çöpe atılmasına itiraz ediyoruz. Eğitimde Girdi Ölçen Sistemden, Çıktı Ölçen Sisteme geçilmesi gerekir. Bu nedenle MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin ÖSYM/YKS Sınavlarının kaldırılması gerektiğini belirtmesi çok yerinde ve anlamlı bir düşüncedir. Dünyada hiçbir devlet vatandaşının eğitim hakkını bu şekilde hoyratça yok sayarak, diplomasını çöpe atmazken, Lizbon sözleşmesine taraf hiçbir ülkede 64 bin denklik mağduru yokken, peki neden Türkiye’de 64 bin denklik mağduru öğrenci var? Dünyanın en akıl dışı sınavı olan Seviye Tespit Sınavının kaldırılması için, YÖK’ün Eğitim Bilimleri Daire Başkanlığı bu konuda neden bir çalışma yapmaz? Alınmayan eğitimin ne seviyesi ne de seviye tespiti olmaz/olamaz.

 

 1. Ülke içinde eğitimde fırsat eşitliği olmadığı için, yakın coğrafyadaki ülkelerde okuyan bu fakir halkın çocuklarına sırf denklik vermemek için neden Seviye Tespit Sınavını dayatıyor. Neden? Üstelik bu sınav baştan sona şaibeli bir sınavdır. Bu sınav akla, mantığa, eğitim bilimine ve hukuka aykırıdır.  

 

 1. Sayın Cumhurbaşkanım YÖK’ün Yurt dışı Diploma Denklik Yönetmeliği ve denklik işlem süreçleri, uygulama iç genelgeleri muğlak, karışık ve çok zaman kaybına sebep oluyor. Ayrıca hiçbir standardı olmayan Yürütme kurulu kararları, Yönetim kurulu kararları bu ülkenin yetişmiş kaliteli insan kaynağını daha kaynağında yok etmektedir.  Bu nedenle tüm gençler yurt dışına gitmek istiyor.

 

 

 1. Sözde Bilimsel Alan Danışma Kurulu Komisyon Raporları, Hukuk Komisyonu kararları hiçbir bilimselliği yoktur. Çünkü bu komisyonlarda görev alan hocaların hiçbirisinin 6754 Sayılı Bilirkişi Kanunu’na aykırı olarak Temel Bilirkişilik Eğitimlerini almadan görev almaları asla kabul edilemez. Üstelik boş A4 kağıtlarına imza attırılan bu hocaların yerine denklik birimindeki uzmanlar şablon kararlar vererek bizleri mağdur etmektedir. Bu hocaların her biri farklı üniversitelerde (kimisi Kırklareli Üniversitesinde, kimisi Hacı Bayram Üniversitesinde, kimisi de başka bir üniversitede) görevli olduğu için, bir araya gelerek bir öğrencinin dosyasını esaslı bir şekilde görüşmesi hayatın olağan akışına aykırı ve imkanı yoktur. Bu komisyonların çalışma usul ve esasları bile henüz ortada yok. Öğrencinin karşısında davalı idareye tüm özlük hakları ile göbekten bağlı olan bir hocanın, hakkaniyete uygun kararlar vermesi imkansızdır. İdarenin (YÖK) talimatları doğrultusunda karar vermektedir. Bu noktada sormak lazım, neden bağımsız bilirkişi olan ve temel bilirkişi eğitimini almış, Bilirkişi Bölge Kurullarında kayıtlı olan bilirkişi hocalar tarafından denklik değerlendirmeleri yapılmıyor? Neden? Hukuk Devleti ilkesine aykırı olarak davada idarenin emrinde olan hocaların kararları ile diplomaları değersiz bir kağıt parçası haline geliyor. Dünyada hiçbir devlet vatandaşının eğitimini böyle hoyratça yok sayarak diplomalarını çöpe atmıyor.  

 

 1. Hukuk komisyonu veya Bilimsel Araştırma Danışma Komisyonu kararları, öğrenci lehine olduğunda, Neden Denklik Daire Başkanı bu kararları değiştirerek, öğrenci aleyhine çevirerek, denklik başvurusunu reddediyor.? Böyle bir yetki hukuka aykırı değil midir? Madem öyle ise bu BAD komisyonu niçin kurulmuştur.? 

 

 1. Bir öğrenci; örneğin 2013 yılında Yurt dışına okumak için gittiğinde yürürlükte olan 2010 yönetmeliğine tabi olarak gitmiştir. Bu öğrenci yıllar sonra mezun olup geldiğinde denkliğe başvuru yaptığı tarihte yürürlükte olan yönetmeliğe göre değerlendirme yapılıyor. Bir öğrenci Allemi-Cihan olsa yıllar sonra kanunlarda ve yönetmeliklerde yapılacak değişiklikleri önceden öngörebilmesi imkansızdır. Buna rağmen niçin meri mevzuat hükümlerine göre denklik değerlendirmesi yapılıyor? Üstelik İdari yargı sistemi de yargılamayı yürürlükte olan mevzuat ve YÖK’ün dayattığı kararlar doğrultusunda yapmaktadır? Neden? Bu durum evrensel hukuka da Anayasaya da İdare hukukunun belirlilik ilkesine de aykırı değil midir?

 

 1. Sayın Cumhurbaşkanım Lizbon sözleşmesinin Amir kuralı; Sözleşmeye taraf olan bir ülkeden alınmış olan diplomayı, tanıyacak olan taraf ülke, bu diplomaya kendi ülkesindeki üniversitelerden herhangi birisinden alınmış gibi işlem yapar kuralı vardır. Vakıf

 

 1. Üniversiteleri YÖK Başkanlarına olağanüstü baskı yaparak, Üniversite giriş sınavındaki önce baraj puanını düşürmesini sağlamış, sonra da bu puanları tamamen ortadan kaldırmıştır. Madem öyle; Yurt dışına eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanmak için gidip okumuş bu öğrencileri neden Denkleştirme eğitimleri için bu üniversitelere yerleştirerek, denklik belgelerini vermiyor? Bu gençlerin en değerli yılları kayboluyor. Bu nedenle Diploma Denklik meselesi toplumsal bir yara haline gelmiştir.

 

 1. Sayın Yetkililer KKTC Üniversitelerine yatay geçişle yerleşerek mezun olan öğrencilere geriye dönük olarak denkliğe tabi tutulması ve alınan eğitimin hukuka aykırı olduğu iddiası ile ret edilmesi hukuka aykırıdır. YÖK Anayasanın 138.maddesine aykırı olarak Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı ve Hakimlerini ayağına çağırarak, DENKLİK DAVALARI İLE İLGİLİ BRİFİNG VERMİŞTİR. Ankara 63. Noterliğinin 28.01.2020 Tarih ve 03548 Yevmiye Numaralı onayı ile bu Brifing belgeleri Noter tasdikli olarak elimizdedir. Bu nedenle bu tarihten sonra verilen TÜM DİPLOMA DENKLİK DAVALARI HÜKÜMSÜZDÜR.  Nitekim bu konuda Ankara Bölge İdare Mahkemesi İçtihat değişikliğine gitmiş ve davalar öğrenci lehine sonuçlanmaya başlanmıştır.  

 

 1. Diploma Denklik mağdurlarının çok büyük bölümünü oluşturan ve eğitim alınan ülkede kalış süresi yetersiz olduğu belirtilen öğrencilerin, yine çok büyük bölümü Türkiye’de Adalet bölümü mezunu olduğu halde, denklik değerlendirmesi yapılırken; 2 yıl Türkiye’de 2 yılda yurt dışında eğitim aldığı sabit olduğu halde, toplamda 4 yıllık hukuk eğitiminin iki yılı Türkiye’de tamamlandığı halde, neden sadece yurt dışında geçen sürelerin 4 yıllık hukuk eğitimine yeterli olmadığı gibi absürt ve öğrenci aleyhine değerlendirilerek red edilmektedir? Bu açıkça hukuka aykırı değil midir? Üstelik Corona Virüs Pandemisi süreden red kararlarının tamamını esastan çökertmiştir. Bu kararların yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz?

 

 1. Sayın Cumhurbaşkanım aynı okuldan, aynı sınıftan, aynı dönemde mezun olmuş bir öğrenciye denklik belgesi verilirken, diğerine eksik 6 ders kararı bir diğerine de 9 tane eksik ders kararı verilerek, bu dersleri bir üniversitede başarı ile vermesi için doğrudan lisans tamamlama kararı verilmesi gerekirken, neden Seviye Tespit Sınavında başarılı olması şartı getirilmektedir?  YÖK’ün hangi kararı bilimsel? Hangi kararı hukuka uygun? Bu nasıl bir çifte standart? 

 

 1. Uluslararası Vizyon Üniversitesinde 4 yıllık hukuk eğitimi alanların, sırf Türkçe eğitim aldığı gerekçesi ile denklik başvuruları neden red edilmektedir. Bu Türkçenin tüm dünyada yaygınlaşması çabalarına aykırı değil midir? Bu Türk dilinin yaygınlaşması için, Türk Dil Kurumunun kuruluş yasasına aykırı değil midir? Burası Türkçe konuşulan Türk yurdu değil midir?  YÖK bizim Devlet içinde Devletimiz midir? YÖK bizim Vatikan’ımız mıdır? Özerklik kisvesi altında her türlü hukuksuzluğu alışkanlık haline getirmiş bir kurumun, daha ilk başta kuruluş felsefesi ve kurgulanışında hata vardır. Bu yanlışlar ne zaman düzeltilecek?

 

 1. Sayın Cumhurbaşkanım Mühendislik Fakültesi ve Tıp fakültesi alanlarında Mezun olan kişiler için eksik dersi var ise ders tamamlama ve staj ile denklik belgesi düzenlenmesi Lizbon sözleşmesine uygun olacaktır.

 

 1. Tıp fakültesi mezunları için STS sınavının kaldırılmasını staj yaptıkları esnada istenen staj ücretinin kaldırılmasını talep ediyoruz.

 

 1. Yukarıda anlatılanlar ve daha burada sayamayacağımız kadar sorunların tek çözümü olarak yeni çıkarılacak Öğrenci Affı Yasa Tasarısına ek bir madde eklenerek, “Öğrencinin kayıt olduğu tarihte Tanınan üniversitelerden mezun olmuş olan, tüm yurtdışı mezunu öğrencilerin, lisans tamamlama ve staj eğitimleri akabinde denklik belgeleri verilecektir.

 

“Şeklinde bir geçici madde eklenmesini talep ediyoruz. 06.2022

 

İlginize şimdiden teşekkür ederim.  Saygılarımı Sunarım. 
Dr. Vahdet ÖZKOÇAK

 

 

Öznur Günay Öznur Günay
Yorum Yaz
 • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.