Dikmen

TARİHİ:
Dikmen İlçesi ile ilgili tarihi bir kaynak bulunmamakla birlikte, Gerze İlçesi ve Sinop İli’nin tarihi ile birlikte mütaala edilmesi gerekmektedir. Yörede yaşayanlardan edinilen bilgiler bize İlçemizin tarihi ile ilgili ışık tutmaktadır.


Bu bilgilere göre, Dikmen İlçesinin yerleşim yeri olarak seçilmesinin ana nedeni 1789 yılında hizmete giren camiden dolayı olduğudur. O tarihlerde yöre halkı, Cuma günleri ihtiyacını karşılamak üzere “Yeni Cuma” diye tabir edilen merkeze gelmeye başlamışlar ve çevredeki 30 köy için burası bir merkez durumuna gelmiştir.


İlçemiz, bu tarihten 33 yıl sonra 20.05.1990 gün ve 20523 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3644 No’lu Kanun Hükmü gereğince, Kırçal, Çorak ve Dumanlı Köylerinin birleşmesi ile ilçe hüviyetine kavuşmuştur.
İlçeye ilk kaymakam 23.07.1991 tarihinde atanmış ve İlçe 30 Ağustos 1991 günü fiilen faaliyete geçmiştir.


 

Katkı sağlamak ve daha başka detaylar ilave etmek için ilişikteki mailden iletişim kurabilirsiniz  : [email protected]

 

Kaynak : Derbi HABER
www.derbihaber.com